HIGANO
Nao HIGANO and Kuni SOMA
  HOME
úvodná stránka
  INFORMáCIE
Viac o CD
Uká?ky
Recenzie
Prezentácie
  OBCHOD
Dobierka
Predajne
     Konomichi

SLOVAK AND JAPANESE SONGS


     Mikulá? Schneider - Trnavsky
     Kosaku Yamada
     Nao Higano - soprán
     Kuni Soma - klavír

sitemap


 

     Profilové CD Nao Higano:
    
     Umelé piesne a ?udové piesne v úprave dvoch skladate?ov:
     slovenská klasika Mikulá? Schneider Trnavsky a japonsky Kosaku Yamada
    
    


© COPYRIGHT abalArt ®   Ing. Milan Harhovsky ®   abala ®   2009 - 2015